Hotline : 0905 286 688

  Điều khoản & Điều kiện

  Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư là quan trọng với quý khách. Xin vui lòng đọc các điều khoản này để tìm hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Khi quý khách truy nhập và sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa có sự cho phép của quý khách với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

  ĐĂNG KÝ

  Đăng ký là điều cần thiết trước khi đặt bất kỳ đơn đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể được yêu cầu trong quá trình đăng ký. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin, bao gồm địa chỉ email và địa chỉ gửi thư để liên lạc với quý khách về sản phẩm và dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà quý khách đã bày tỏ sự quan tâm.

  Chúng tôi gửi email xác nhận đăng ký đến tất cả các thành viên đăng ký mới tài khoản. Thành viên cũng sẽ nhận được các email giao dịch cần thiết liên quan đến tài khoản của họ.

  Thông tin cá nhân bao gồm hình ảnh, địa chỉ, thông tin liên lạc, và / hoặc ngày tháng của các sự kiện cá nhân. Thông tin này chỉ được dùng cho các trường hợp nhân viên của CITITIME, nhà thầu, các đối tác. Thông tin cá nhân của quý khách không công bố công khai.

  Quý khách có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản bất cứ lúc nào, bỏ chọn việc nhận các thông tin tiếp thị trong tương lai, hoặc quý khách có thể bỏ đăng ký bằng các hướng dẫn trong các tin nhắn quý khách nhận được. Luôn có 1 email gửi thông tin về đơn đặt hàng quý khách đã đặt hoặc bất kỳ thông báo dịch vụ hoặc thông báo hành chính được coi là một phần tài khoản của quý khách.

  THÔNG TIN TRẺ EM

  Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em, và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ nếu không có sự đồng ý của cha mẹ trước khi kiểm chứng được. Khách hàng và người sử dụng khác có thể sẵn sàng cung cấp thông tin về trẻ em trong thời gian tùy biến hoặc quá trình đặt hàng. Nếu chúng tôi được thông báo rằng người dùng đã đăng ký là dưới 16 tuổi và đã đăng ký mà không có sự kiểm chứng hoặc sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ loại bỏ thông tin cá nhân đó.

  Giống như hầu hết các trang web, CITITIME.COM.VN sử dụng cookie để thu thập thông tin khách truy cập. Cookie là một tập tin chứa một định danh duy nhất mà chúng tôi chuyển giao cho máy tính của quý khách thông qua trình duyệt web của quý khách. Cookie có thể cho chúng tôi lưu trữ nội dung giỏ mua hàng của quý khách cho đến khi quý khách mua hàng, và nhận ra trình duyệt của quý khách khi truy cập. Bằng cách này, chúng tôi có thể cá nhân hóa truy cập của quý khách và giúp quý khách tiết kiệm thời gian trong quá trình kiểm tra. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu lợi ích của người sử dụng để nâng cao kinh nghiệm trên trang web của chúng tôi. Nếu quý khách thiết lập trình duyệt của quý khách để từ chối cookie, quý khách sẽ không thể tận hưởng những lợi ích của việc đăng kí.

  CHIA SẺ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

  Chúng tôi sẽ không cho thuê, bán, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về quý khách với bất kì cá nhân, tổ chức nào ngoại trừ việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà quý khách yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi không có sự cho phép của quý khách. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi cần thiết với các nhà thầu tin cậy, các nhà cung cấp và các đối tác làm việc cùng hoặc thay mặt cho CITITIME Theo hợp đồng bảo mật. Các bên thứ ba không có bất kỳ quyền độc lập để chia sẻ thông tin này.

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân để đáp ứng theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý, hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại tuyên bố pháp lý. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng nó cần thiết để điều tra, ngăn chặn, hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, vi phạm Điều khoản Dịch vụ, hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi có thể chuyển thông tin về quý khách nếu chúng tôi mua lại, tổ chức lại hoặc sáp nhập với một công ty khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng hoạt động đăng ký nếu có nhu cầu thay đổi chính sách bảo mật.

  AN NINH

  Chúng tôi sử dụng một máy chủ bảo mật (SSL) để mã hóa tất cả các thẻ tín dụng và thông tin thanh toán, và chúng tôi có biện pháp bảo vệ khác để bảo vệ an ninh và bảo mật các thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập được.

  DỊCH VỤ PHỤ THUỘC LUẬT VIỆT NAM

  Trung tâm của chúng tôi hoạt động tại Việt Nam, và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp theo quy định của pháp luật của Việt Nam. Nếu quý khách đang truy cập trang web của chúng tôi từ bất cứ quyền hạn pháp luật hoặc các quy định về thu thập dữ liệu cá nhân, sử dụng và tiết lộ rằng khác với phát luật Việt Nam, sau đó quý khách đồng ý thông qua của quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi để chuyển giao thông tin cá nhân của quý khách tại Việt Nam.

  CÁC BÊN THỨ 3

  CITITIME có thể chứa thông tin của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác . Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin của bên thứ ba và / hoặc các sản phẩm cung cấp. Hơn nữa, chúng tôi không có kiến thức về thông tin, tương ứng các sản phẩm được cung cấp, trên các trang web khác và không chịu trách nhiệm nào về những thông tin và / hoặc cho sản phẩm như vậy và thực tiễn bảo mật của các trang web của bên thứ ba.

  THAY ĐỔI

  Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của trang web cititime.com.vn trong bất kỳ cách nào, bất cứ lúc nào, vì lý do nào, mà không cần thông báo trước, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả có thể thay đổi đó.