Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ CITIZEN

  CITIZEN – nhãn hiệu đồng hồ cao cấp thân thiện với môi trường với slogan “ Nơi đâu có ánh sáng nơi đó có năng lượng”. Là thương hiệu đồng hồ đi đầu về công nghệ vượt trội, điển hình là đồng hồ Citizen Eco-Drive , không dùng pin, chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào – tự nhiên hoặc nhân tạo. Với công nghệ thân thiện với môi trường, đồng hồ CITIZEN dần khẳng định mình trên thị trường đồng hồ chính hãng trên toàn thế giới.

  BI5042-52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,670,000 đ
  Citizen BI5022-54E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,550,000 đ
  Citizen BI5022-54P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,550,000 đ
  Citizen BI5024-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,550,000 đ
  Citizen BI5032-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,250,000 đ
  Citizen BI5042-52P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,670,000 đ
  Citizen BJ2110-01E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,840,000 đ
  Citizen BM7320-87E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,940,000 đ
  Citizen BU2023-12E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,500,000 đ
  Citizen BU2026-65H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,800,000 đ
  Citizen BU2030-09W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,100,000 đ
  Citizen BU2030-17E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,140,000 đ
  Citizen BU2035-05E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,670,000 đ
  Citizen CA0021.53A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,370,000 đ
  Citizen CA0021.53E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,370,000 đ
  Citizen CA0030.52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,290,000 đ
  Citizen CA0201.51B
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,440,000 đ
  Citizen CA0341.52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,500,000 đ
  Citizen CA0351.59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,500,000 đ
  Citizen CA0356.55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  14,070,000 đ
  Citizen CA0360.58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,660,000 đ
  Citizen CA0370.54A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,660,000 đ
  Citizen CA4011-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,130,000 đ
  Citizen CA4015-54E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,650,000 đ
  Citizen CC3007-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  37,300,000 đ
  Citizen CC9000-51A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  67,700,000 đ
  Citizen-AN8160-52L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,500,000 đ
  Citizen-AW0050-58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,700,000 đ
  Citizen-AW1210.58A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,200,000 đ
  Citizen-AW1230-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,870,000 đ
  Citizen-AW1231-07A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,220,000 đ
  Citizen-AW1231-58B
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,880,000 đ
  Citizen-AW1231-58L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,880,000 đ
  Citizen-AW1232-12A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,830,000 đ
  Citizen-AW1232-55P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,900,000 đ
  Citizen-AW1234-50A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,500,000 đ
  Citizen-AW1236-11A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,520,000 đ
  Citizen-AW1490-84A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,400,000 đ
  Citizen-AW7000-07E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,300,000 đ
  Citizen-AW7000-58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,900,000 đ
  Citizen-AW7004-57A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,100,000 đ
  Citizen-BD0041-89E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,960,000 đ
  Citizen-BD0043-83P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,520,000 đ
  Citizen-BF2001-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BF2001-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BF2003-50P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BF2011-51A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BF2011-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BF2011-51L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BF2013-56P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BF2018-52A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BH1671-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BH1671-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BH1673-50E (1672)
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BH1673-50P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BH1674-57E(1678)
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BH1678-56P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BI1030-53A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,100,000 đ
  Citizen-BI1030-53E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,100,000 đ
  Citizen-BI1034-52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,570,000 đ