Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ CITIZEN

  CITIZEN – nhãn hiệu đồng hồ cao cấp thân thiện với môi trường với slogan “ Nơi đâu có ánh sáng nơi đó có năng lượng”. Là thương hiệu đồng hồ đi đầu về công nghệ vượt trội, điển hình là đồng hồ Citizen Eco-Drive , không dùng pin, chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào – tự nhiên hoặc nhân tạo. Với công nghệ thân thiện với môi trường, đồng hồ CITIZEN dần khẳng định mình trên thị trường đồng hồ chính hãng trên toàn thế giới.

  ĐỒNG HỒ CITIZEN CC2004-08E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  68,150,000 đ
  Citizen CC9000-51A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  67,700,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CC9004-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  67,700,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CC9015-54E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  56,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EG7000-01A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  52,300,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CC2006-53E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  52,290,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CC2001-57A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  48,300,000 đ
  Citizen-JW0104-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  39,380,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CC3006-58A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  38,200,000 đ
  Citizen CC3007-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  37,300,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CC3001-51L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  36,700,000 đ
  Citizen-JW0100-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  33,080,000 đ
  Citizen-JW0071-58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  30,650,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0328-57P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  27,090,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0329-54D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  27,090,000 đ
  ĐÔNG HỒ CITIZEN EM0327-50D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  25,830,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NB3004-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  25,620,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NB3000-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  24,050,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9035-51A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  22,050,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9085-53E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  21,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT8116-65E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  20,850,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9031-52L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  20,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5490-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5492-53P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5493-51W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9037-05E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,400,000 đ
  Đồng hồ nam Citizen-AT8110-61E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,320,000 đ
  Citizen-NB2000-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,110,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CB0156-66E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  18,900,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT8113-12H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  18,600,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9070-51L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  17,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9080-57A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  17,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9080-57E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  17,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9082-01A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  17,800,000 đ
  Đồng hồ nam Citizen-AT8110-11A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  17,700,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CB0150-62L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  17,540,000 đ
  citizen-JV0000-01E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,980,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CB0019-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen BL8142-84E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen BL8144-89H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CB0153-13A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,380,000 đ
  Citizen BJ2110-01E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,840,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BL8140-80L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CB0018-19W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,230,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CCB0011-77L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,230,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4241-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,120,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4241-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,120,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CB0018-01A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  14,370,000 đ
  Citizen CA0356.55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  14,070,000 đ
  Citizen BU2026-65H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,800,000 đ
  Citizen CA4015-54E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,650,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4025-51W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,650,000 đ
  Đồng hồ Citizen BL8148-11H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,600,000 đ
  Citizen CA0341.52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,500,000 đ
  Citizen CA0351.59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,500,000 đ
  Citizen CA0201.51B
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,440,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CA0201.51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,440,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1314-51H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,440,000 đ