Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ CITIZEN

  CITIZEN – nhãn hiệu đồng hồ cao cấp thân thiện với môi trường với slogan “ Nơi đâu có ánh sáng nơi đó có năng lượng”. Là thương hiệu đồng hồ đi đầu về công nghệ vượt trội, điển hình là đồng hồ Citizen Eco-Drive , không dùng pin, chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào – tự nhiên hoặc nhân tạo. Với công nghệ thân thiện với môi trường, đồng hồ CITIZEN dần khẳng định mình trên thị trường đồng hồ chính hãng trên toàn thế giới.

  Citizen-ER0201-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,960,000 đ
  Đồng hồ Nam Citizen-AG8358-87A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,260,000 đ
  Đồng hồ Nam Citizen-AN3370-57E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,750,000 đ
  Đồng hồ Nam Citizen-AG8353-81P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,260,000 đ
  Đồng hồ Nam Citizen-AG8353-05A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,990,000 đ
  Đồng hồ Nam Citizen-AG8351-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,730,000 đ
  Đồng hồ Nam Citizen-AG8351.01E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,420,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW2352-59P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,200,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EX1474-85D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EX1472-81D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EX1470-86A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,050,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5503-59W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5502-51P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5500-57A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,550,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5493-51W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5492-53P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5490-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EG7000-01A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  52,300,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0401-59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,800,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0401-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,800,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AU1083-13A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AU1083-13H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4280-53E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,550,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AP1052-00A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4285-50H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,750,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NB3004-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  25,620,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NB3000-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  24,050,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NY4056-58P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,100,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NY4053-05A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8350-08A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NY4051-51A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,400,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NY4051-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,400,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NJ0080-50A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,750,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NJ0084-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,400,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8350-59L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,250,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8350-59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,250,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8350-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,250,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8350-83E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,250,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8350-83A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,250,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN FE6050-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN FE6053-57W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,850,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0403-02A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BJ6483-01A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BJ6481-58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,800,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BJ6481-58A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,800,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1410-24E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,400,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1410-32X
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,400,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AW0050-40W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,550,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4283-04L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,550,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AP1050-56L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,300,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AP1050-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,300,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BL8140-80L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  15,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AW7000-58A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,900,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN AO9040-52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,850,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BI5030-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,670,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6959-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,190,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6960-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,670,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7141-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,780,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7145-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,190,000 đ