Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Năm 2010, công ty đã sản xuất 40.000 chiếc đồng hồ

  Năm 2012, công ty sản xuất đạt tới con số 50.000 chiếc đồng hồ.

  Từ năm 1932, Patek thuộc sở hữu của gia đình Stern, do Philippe Stern lãnh đạo và đến năm 2010 con trai Thierry Stern được chuyển giao quyền lãnh đạo từ cha.

  Cho đến tận bây giờ, Thierry Stern vẫn giữ nguyên tắc: "Muốn mua đồng hồ, khách hàng phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp với hãng". Hãng sẽ xét bán theo thứ tự ưu tiên như sau: Danh nhân thế giới; Chính khách quyền lực; Nghệ sĩ nổi tiếng và cuối cùng là giàu có.

  Mỗi chiếc đồng hồ khi được xuất xưởng sẽ mang sứ mệnh phục vụ cho một bậc danh tài của thế giới. Vì thế, Patek Philippe không xây dựng bất cứ một đại lý nào trên toàn thế giới mà chỉ bán trực tiếp cho khách hàng. Mỗi khi hoàn tất một chiếc đồng hồ, hãng thực hiện một buổi lễ khai sinh và đặt tên. Vì vậy, mỗi chiếc đồng hồ đều có nhân thân riêng biệt. Bộ giấy khai sinh của mỗi chiếc được lưu trữ trong tàng thư của hãng.

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE CALATRAVA 5077-100R-015
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,950,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE CALATRAVA 5077/100R-027
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,950,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE CALATRAVA 4899/900G
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,234,300,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 4897/300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  952,655,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7122/200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7122/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7200/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  877,633,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7121/1J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4968R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4968G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4947R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4948R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Twenty~4 4920R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  496,567,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Twenty~4 4920R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  496,567,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Twenty~4 4910/10A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  268,223,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Twenty~4 4910/10A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  268,223,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5072G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,439,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5069R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5069G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5069G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5068R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  977,774,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5068R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,096,400,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5067A-023
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  358,615,000 đ