Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Calatrava 4897/300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7122/200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7122/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7200/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 7121/1J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,326,600,000 đ
  Patek Complications 4968R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,349,000,000 đ
  Patek Complications 4968G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 7071R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,255,000,000 đ
  Patek Complications 7071R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,425,500,000 đ
  Patek Complications 7071G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,255,000,000 đ
  Patek Complications 7071G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,255,000,000 đ
  Patek Complications 7071G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,425,500,000 đ
  Patek Complications 4947R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 4948R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 7000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 7140R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Twenty~4 4920R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  552,000,000 đ
  Patek Twenty~4 4920R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  552,000,000 đ
  Patek Twenty~4 4910/10A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  299,400,000 đ
  Patek Twenty~4 4910/10A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  322,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5072G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,321,500,000 đ
  Patek Aquanaut 5069R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5069G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5069G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,007,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5068R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,178,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5068R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,096,400,000 đ
  Patek Aquanaut 5067A-023
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Aquanaut 5067A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Aquanaut 5067A-024
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7118/1200R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7118/1200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7014/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7014/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7021/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7118/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  614,000,000 đ
  Patek Nautilus 7010/1R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,178,000,000 đ
  Patek Nautilus 7010/1R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,178,000,000 đ
  Patek Nautilus 7010R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  841,500,000 đ
  Patek Nautilus 7018/1A-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  876,000,000 đ
  Patek Nautilus 7018/1A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Gondolo 7041R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  737,350,000 đ
  Patek Gondolo 7042/100R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Gondolo 7042/100G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Gondolo 4972G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  970,000,000 đ
  Patek Gondolo 4973G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,180,500,000 đ
  Patek Gondolo 4972/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,411,000,000 đ
  Patek Gondolo 7099R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,670,500,000 đ
  Patek Gondolo 7099G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 4895R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7200/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  673,000,000 đ
  Patek Calatrava 4895G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 4897G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  762,300,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  708,000,000 đ
  Patek Calatrava 4897R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 4968/400R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 5123R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  616,300,000 đ
  Patek Calatrava 5196J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  495,000,000 đ
  Patek Grand Complications 5140G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,101,300,000 đ
  Patek Grand Complications 5078P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  11,756,300,000 đ