Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Calatrava 4897/300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  952,655,000 đ
  Patek Calatrava 7122/200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calatrava 7122/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calatrava 7200/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  877,633,000 đ
  Patek Complications 7121/1J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 4968R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Patek Complications 4968G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Patek Complications 7071R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 4947R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 4948R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Patek Grand Complications 7000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  7,959,000,000 đ
  Patek Grand Complications 7140R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,055,984,000 đ
  Patek Twenty~4 4920R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  496,567,000 đ
  Patek Twenty~4 4920R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  496,567,000 đ
  Patek Twenty~4 4910/10A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  268,223,000 đ
  Patek Twenty~4 4910/10A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  268,223,000 đ
  Patek Aquanaut 5072G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,439,000 đ
  Patek Aquanaut 5069R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Patek Aquanaut 5069G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Patek Aquanaut 5069G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Patek Aquanaut 5068R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  977,774,000 đ
  Patek Aquanaut 5068R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,096,400,000 đ
  Patek Aquanaut 5067A-023
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  358,615,000 đ
  Patek Aquanaut 5067A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  358,615,000 đ
  Patek Aquanaut 5067A-024
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  358,615,000 đ
  Patek Nautilus 7118/1200R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Patek Nautilus 7118/1200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Patek Nautilus 7014/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,265,210,000 đ
  Patek Nautilus 7014/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,265,210,000 đ
  Patek Nautilus 7021/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,869,822,000 đ
  Patek Nautilus 7118/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  549,149,000 đ
  Patek Nautilus 7010/1R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  977,774,000 đ
  Patek Nautilus 7010/1R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  977,774,000 đ
  Patek Nautilus 7010R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  699,507,000 đ
  Patek Nautilus 7018/1A-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  777,197,000 đ
  Patek Nautilus 7018/1A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  777,197,000 đ
  Patek Gondolo 7041R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  677,057,000 đ
  Patek Gondolo 7042/100R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,387,576,000 đ
  Patek Gondolo 7042/100G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,387,576,000 đ
  Patek Gondolo 4972G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  807,328,000 đ
  Patek Gondolo 4973G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,055,464,000 đ
  Patek Gondolo 4972/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,261,062,000 đ
  Patek Gondolo 7099R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Gondolo 7099G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Calatrava 4895R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Patek Calatrava 7200/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  902,742,000 đ
  Patek Calatrava 7200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calatrava 4895G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Complications 4968/400R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,504,472,000 đ
  Patek Calatrava 5123R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  551,512,000 đ
  Patek Calatrava 5196J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  443,691,000 đ
  Patek Grand Complications 5140G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,877,858,000 đ
  Patek Grand Complications 5078P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  8,215,962,000 đ