Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5298P-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,200 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5297G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  862,568,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  726,979,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 6000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5153G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 6000G-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5153J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  714,573,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5120J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  521,381,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5119R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  476,480,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5119G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  476,480,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5116R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  576,620,800 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7122/200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7122/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4968R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4968G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4947R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4948R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5205R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5205G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5146G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5961R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,100,000,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5961P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,259,444,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5930G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,629,722,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5230G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5230R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5170R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5170R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ
  Patek Calatrava 5123R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  551,512,000 đ
  Patek Complications 5130G-019
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  972,752,000 đ
  Patek Calatrava 5196J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  443,691,000 đ
  Patek Calatrava 5227G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Calatrava 5227R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Complications 5396R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Calatrava 5196P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  817,372,000 đ
  Patek Nautilus 5712G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  962,709,000 đ
  Patek Calatrava 5120G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  559,192,000 đ
  Patek Calatrava 5119J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  436,306,000 đ