Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Aquanaut 5067A-023
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Aquanaut 5067A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Aquanaut 5164R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Aquanaut 5067A-024
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7118/1200R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7118/1200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7014/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7014/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7021/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7018/1A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Nautilus 7018/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Gondolo 7042/100R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Gondolo 7042/100G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Gondolo 7099G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 4895R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7200/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 4895G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 4897R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 5297G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 5298P-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 5227J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 5116R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 4897/300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7122/200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7122/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 7200/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 4968G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 4947R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 4948R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5180/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5524G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5396/1R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5961R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5961P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5930G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5230R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5230G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5170R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 5170R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 7000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 7140R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5208P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5207/700P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5307P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 6104G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5216P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5216R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5213G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5304R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5073P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5073R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5539G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5078R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5078P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Complications 4968/400R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5950R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 5959R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 6002G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 6104R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Grand Complications 6300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ