Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Calatrava 5296R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  668,250,000 đ
  Patek Calatrava 5296G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  668,250,000 đ
  Patek Calatrava 5296R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  668,250,000 đ
  Patek Calatrava 5227G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  755,000,000 đ
  Patek Calatrava 6000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  690,500,000 đ
  Patek Calatrava 5153G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  856,350,000 đ
  Patek Calatrava 6000G-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  690,500,000 đ
  Patek Calatrava 5153J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  856,350,000 đ
  Patek Calatrava 5120J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  584,000,000 đ
  Patek Calatrava 5119R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  532,000,000 đ
  Patek Calatrava 5119G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  532,000,000 đ
  Patek Complications 7121/1J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,326,600,000 đ
  Patek Complications 4968R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,349,000,000 đ
  Patek Complications 7071R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,255,000,000 đ
  Patek Complications 7071R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,425,500,000 đ
  Patek Complications 7071G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,255,000,000 đ
  Patek Complications 7071G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,255,000,000 đ
  Patek Complications 7071G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,425,500,000 đ
  Patek Complications 5396/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,769,620,000 đ
  Patek Complications 5205R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,045,000,000 đ
  Patek Complications 5205G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,138,500,000 đ
  Patek Complications 5146G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,099,000,000 đ
  Patek Grand Complications 6102P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  12,500,000,000 đ
  Patek Complications 5146/1J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,576,600,000 đ
  Patek Twenty~4 4920R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  552,000,000 đ
  Patek Twenty~4 4920R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  552,000,000 đ
  Patek Twenty~4 4910/10A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  299,400,000 đ
  Patek Twenty~4 4910/10A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  322,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5072G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,321,500,000 đ
  Patek Aquanaut 5069R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5069G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5069G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,007,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5068R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,178,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5068R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,096,400,000 đ
  Patek Aquanaut 5167/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  579,000,000 đ
  Patek Aquanaut 5167A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  502,400,000 đ
  Patek Aquanaut 5167R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  878,600,000 đ
  Patek Aquanaut 5164A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  841,500,000 đ
  Patek Nautilus 7118/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  614,000,000 đ
  Patek Nautilus 7010/1R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,178,000,000 đ
  Patek Nautilus 7010/1R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,178,000,000 đ
  Patek Nautilus 7010R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  841,500,000 đ
  Patek Nautilus 7018/1A-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  876,000,000 đ
  Patek Nautilus 5711/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,262,000,000 đ
  Patek Nautilus 5711/1A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  693,000,000 đ
  Patek Nautilus 5712/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  829,000,000 đ
  Patek Nautilus 5726/1A-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,096,400,000 đ
  Patek Nautilus 5726/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,096,400,000 đ
  Patek Nautilus 5726A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  973,000,000 đ
  Patek Golden Ellipse 3738/100R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  656,000,000 đ
  Patek Golden Ellipse 3738/100G-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  705,000,000 đ
  Patek Golden Ellipse 3738/100J-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  653,400,000 đ
  Patek Golden Ellipse 5738P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,250,000,000 đ
  Patek Gondolo 7041R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  737,350,000 đ
  Patek Gondolo 4972G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  970,000,000 đ
  Patek Gondolo 4973G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,180,500,000 đ
  Patek Gondolo 4972/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,411,000,000 đ
  Patek Gondolo 7099R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,670,500,000 đ
  Patek Gondolo 5124G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  626,000,000 đ
  Patek Gondolo 5124J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  587,000,000 đ