Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Calatrava 5123R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  551,512,000 đ
  Patek Calatrava 5227G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Grand Complications 5073P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  23,513,000,000 đ
  Patek Grand Complications 6300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  50,028,000,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  726,979,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5298P-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,200 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5072G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,439,000 đ
  Patek Grand Complications 5270G-019
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5396/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,579,504,000 đ
  Patek Calatrava 5227R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Complications 5270R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5180/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,783,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5297G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  862,568,000 đ
  Patek Complications 5396G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  14,231,300,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5711/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5396/1R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,579,504,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 4897/300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  952,655,000 đ
  Patek Grand Complications 5078P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  8,215,962,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5069R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Patek Complications 5146/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5164R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Twenty~4 4920R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  496,567,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 6000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5116R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  576,620,800 đ
  Patek Grand Complications 5496R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,880,516,000 đ
  Patek Complications 5130G-019
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  972,752,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5153J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  714,573,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Twenty~4 4920R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  496,567,000 đ
  Patek Grand Complications 5140P-013
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Grand Complications 5204P-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,518,887,000 đ
  Patek Grand Complications 5940G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,439,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5961R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,100,000,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5167/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  483,865,000 đ
  Patek Calatrava 5196J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  443,691,000 đ
  Patek Complications 5147G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,098,297,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5205R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Calatrava 5120G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  559,192,000 đ
  Patek Grand Complications 5140G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,877,858,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Golden Ellipse 5738P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,115,726,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5119G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  476,480,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Aquanaut 5069G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,797,804,000 đ
  Patek Complications 5396R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Nautilus 5990/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,418,000,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  12,325,080,000 đ
  Patek Complications 4968G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5153G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ