Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Grand Complications 6300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  50,028,000,000 đ
  Patek Grand Complications 6002G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  28,425,000,000 đ
  Patek Grand Complications 5073P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  23,513,000,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  14,231,300,000 đ
  Patek Grand Complications 5374P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  13,416,600,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  12,325,080,000 đ
  Patek Grand Complications 5539G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  11,826,847,000 đ
  Patek Grand Complications 5950R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  10,346,700,000 đ
  Patek Grand Complications 5950R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  10,346,700,000 đ
  Patek Grand Complications 5959R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  9,550,800,000 đ
  Patek Grand Complications 5078P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  8,215,962,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 7021/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,869,822,000 đ
  Patek Grand Complications 5204P-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,518,887,000 đ
  Patek Grand Complications 5204R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,268,093,000 đ
  Patek Nautilus 5719/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,879,642,000 đ
  Patek Grand Complications 5271P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,766,799,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 7014/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,265,210,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 7014/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,265,210,000 đ
  Patek Calatrava 4895G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 4895R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7042/100G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,387,576,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7042/100R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,387,576,000 đ
  Patek Nautilus 5724G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,257,305,000 đ
  Patek Nautilus 5724R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,257,305,000 đ
  Patek Grand Complications 5160/500G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,761,033,000 đ
  Patek Complications 5270R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Patek Grand Complications 5270G-018
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Patek Grand Complications 5270G-019
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5961P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,259,444,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5961R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,100,000,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5298P-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,200 đ
  Patek Grand Complications 5140P-013
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Grand Complications 5496P-015
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7099G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7099R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Grand Complications 5140P-017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,341,635,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5180/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,783,000 đ
  Patek Grand Complications 5159G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,088,478,000 đ
  Patek Grand Complications 5159R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,088,478,000 đ