Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Calatrava 7200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calatrava 4895G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Complications 4968/400R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,504,472,000 đ
  Patek Grand Complications 5950R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  10,346,700,000 đ
  Patek Grand Complications 5959R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  9,550,800,000 đ
  Patek Grand Complications 6002G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  28,425,000,000 đ
  Patek Grand Complications 6300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  50,028,000,000 đ
  Patek Grand Complications 5950R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  10,346,700,000 đ
  Patek Grand Complications 5539G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  11,826,847,000 đ
  Patek Grand Complications 5496P-015
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Grand Complications 5374P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  13,416,600,000 đ
  Patek Grand Complications 5327R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,880,516,000 đ
  Patek Grand Complications 5327J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,830,298,000 đ
  Patek Grand Complications 5327G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,880,516,000 đ
  Patek Grand Complications 5204R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,268,093,000 đ
  Patek Grand Complications 5160/500G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,761,033,000 đ
  Patek Grand Complications 5140P-017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,341,635,000 đ
  Patek Grand Complications 5940G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,439,000 đ
  Patek Complications 5396G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5146/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Calatrava 5123R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  551,512,000 đ
  Patek Complications 5130G-019
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  972,752,000 đ
  Patek Calatrava 5196J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  443,691,000 đ
  Patek Calatrava 5227G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Calatrava 5227R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Grand Complications 5140P-013
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Grand Complications 5140G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,877,858,000 đ
  Patek Grand Complications 5078P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  8,215,962,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  14,231,300,000 đ
  Patek Complications 4968G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Patek Complications 5396R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Calatrava 5196P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  817,372,000 đ
  Patek Nautilus 5711/1A-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  549,149,000 đ
  Patek Nautilus 5712G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  962,709,000 đ
  Patek Calatrava 5120G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  559,192,000 đ
  Patek Calatrava 5119J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  436,306,000 đ
  Patek Nautilus 5980R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,321,324,000 đ
  Patek Calatrava 5153G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ
  Patek Calatrava 5196G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  486,524,000 đ
  Patek Calatrava 5196R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  486,524,000 đ
  Patek Grand Complications 5159G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,088,478,000 đ
  Patek Grand Complications 5940G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,439,000 đ
  Patek Grand Complications 5159R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,088,478,000 đ
  Patek Complications 5170J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,752,608,000 đ
  Patek Complications 4937G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,511,857,000 đ
  Patek Complications 4936G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,017,948,000 đ
  Patek Complications 5130R-018
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  972,752,000 đ
  Patek Complications 4936R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,017,948,000 đ
  Patek Grand Complications 5159J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,045,940,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  12,325,080,000 đ
  Patek Nautilus 5724G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,257,305,000 đ
  Patek Nautilus 5724R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,257,305,000 đ
  Patek Nautilus 5980/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,880,516,000 đ
  Patek Nautilus 5990/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,418,000,000 đ
  Patek Complications 5130J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  932,578,000 đ
  Patek Nautilus 7010R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  699,507,000 đ
  Patek Nautilus 5980/1AR-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,378,927,000 đ