Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Grand Complications 5139G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,877,858,000 đ
  Patek Nautilus 5719/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,879,642,000 đ
  Patek Grand Complications 5271P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,766,799,000 đ
  Patek Complications 5960/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Patek Complications 5235G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 5146/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Complications 5146/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Complications 5146R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Patek Complications 5146P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,416,738,000 đ
  Patek Complications 5146J-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  874,975,000 đ
  Patek Complications 5146J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  874,975,000 đ
  Patek Complications 5146G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Patek Complications 5130/1R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,479,363,000 đ
  Patek Complications 4948G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Patek Grand Complications 5073P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  23,513,000,000 đ
  Patek Complications 5905P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,729,862,000 đ
  Patek Grand Complications 5496R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,880,516,000 đ
  Patek Grand Complications 5270G-019
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Patek Complications 5396R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5396G-014
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Grand Complications 5270G-018
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Patek Annual Calendar 5960P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,960,570,000 đ
  Patek Complications 5205R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5205G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek World Time 5130/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,479,363,000 đ
  Patek Complications 5147G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,098,297,000 đ
  Patek Complications 5270R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Patek Complications 5905P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,729,862,000 đ
  Patek Complications 5170G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ
  Patek Complications 5131R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,504,472,000 đ
  Patek Calavatra 5296G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Patek Calatrava 5153R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ
  Patek Complications 4947G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 7134G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  912,786,000 đ
  Patek Complications 7121J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  754,747,000 đ
  Patek Complications 7130G-013
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Patek Complications 7130R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Patek Grand Complications 5140J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,827,935,000 đ
  Patek Grand Complications 5140R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,877,858,000 đ
  Patek Grand Complications 5204P-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,518,887,000 đ
  Patek Philippe TWENTY~4® 4910/10A-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  268,223,000 đ
  Patek Philippe TWENTY~4® 4910/10A-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  268,223,000 đ
  Patek Philippe TWENTY~4® 4910/11R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  925,192,000 đ
  Patek Philippe Twenty~4® 4910/11R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  925,192,000 đ