Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Năm 2010, công ty đã sản xuất 40.000 chiếc đồng hồ

  Năm 2012, công ty sản xuất đạt tới con số 50.000 chiếc đồng hồ.

  Từ năm 1932, Patek thuộc sở hữu của gia đình Stern, do Philippe Stern lãnh đạo và đến năm 2010 con trai Thierry Stern được chuyển giao quyền lãnh đạo từ cha.

  Cho đến tận bây giờ, Thierry Stern vẫn giữ nguyên tắc: "Muốn mua đồng hồ, khách hàng phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp với hãng". Hãng sẽ xét bán theo thứ tự ưu tiên như sau: Danh nhân thế giới; Chính khách quyền lực; Nghệ sĩ nổi tiếng và cuối cùng là giàu có.

  Mỗi chiếc đồng hồ khi được xuất xưởng sẽ mang sứ mệnh phục vụ cho một bậc danh tài của thế giới. Vì thế, Patek Philippe không xây dựng bất cứ một đại lý nào trên toàn thế giới mà chỉ bán trực tiếp cho khách hàng. Mỗi khi hoàn tất một chiếc đồng hồ, hãng thực hiện một buổi lễ khai sinh và đặt tên. Vì vậy, mỗi chiếc đồng hồ đều có nhân thân riêng biệt. Bộ giấy khai sinh của mỗi chiếc được lưu trữ trong tàng thư của hãng.

  Đồng hồ Patek Philippe Golden Ellipse 5738P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,115,726,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7041R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  677,057,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7042/100R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,387,576,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7042/100G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,387,576,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 4972G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  807,328,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 4973G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,055,464,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 4972/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,261,062,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7099R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 7099G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 5124G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 5124J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  524,040,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 5098R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  797,284,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 5200G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,220,888,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Gondolo 5200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,220,888,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 4895R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7200/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  902,742,000 đ
  Patek Calatrava 7200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calatrava 4895G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Complications 4968/400R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,504,472,000 đ
  Patek Grand Complications 5950R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  10,346,700,000 đ
  Patek Grand Complications 5959R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  9,550,800,000 đ
  Patek Grand Complications 6002G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  28,425,000,000 đ
  Patek Grand Complications 6300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  50,028,000,000 đ
  Patek Grand Complications 5950R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  10,346,700,000 đ
  Patek Grand Complications 5539G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  11,826,847,000 đ
  Patek Grand Complications 5496P-015
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,000 đ
  Patek Grand Complications 5374P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  13,416,600,000 đ