Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Năm 2010, công ty đã sản xuất 40.000 chiếc đồng hồ

  Năm 2012, công ty sản xuất đạt tới con số 50.000 chiếc đồng hồ.

  Từ năm 1932, Patek thuộc sở hữu của gia đình Stern, do Philippe Stern lãnh đạo và đến năm 2010 con trai Thierry Stern được chuyển giao quyền lãnh đạo từ cha.

  Cho đến tận bây giờ, Thierry Stern vẫn giữ nguyên tắc: "Muốn mua đồng hồ, khách hàng phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp với hãng". Hãng sẽ xét bán theo thứ tự ưu tiên như sau: Danh nhân thế giới; Chính khách quyền lực; Nghệ sĩ nổi tiếng và cuối cùng là giàu có.

  Mỗi chiếc đồng hồ khi được xuất xưởng sẽ mang sứ mệnh phục vụ cho một bậc danh tài của thế giới. Vì thế, Patek Philippe không xây dựng bất cứ một đại lý nào trên toàn thế giới mà chỉ bán trực tiếp cho khách hàng. Mỗi khi hoàn tất một chiếc đồng hồ, hãng thực hiện một buổi lễ khai sinh và đặt tên. Vì vậy, mỗi chiếc đồng hồ đều có nhân thân riêng biệt. Bộ giấy khai sinh của mỗi chiếc được lưu trữ trong tàng thư của hãng.

  Patek Complications 4937G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,511,857,000 đ
  Patek Complications 4936G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,017,948,000 đ
  Patek Complications 5130R-018
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  972,752,000 đ
  Patek Complications 4936R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,017,948,000 đ
  Patek Grand Complications 5159J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,045,940,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  12,325,080,000 đ
  Patek Nautilus 5724G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,257,305,000 đ
  Patek Nautilus 5724R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,257,305,000 đ
  Patek Nautilus 5980/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,880,516,000 đ
  Patek Nautilus 5990/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,418,000,000 đ
  Patek Complications 5130J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  932,578,000 đ
  Patek Nautilus 7010R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  699,507,000 đ
  Patek Nautilus 5980/1AR-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,378,927,000 đ
  Patek Grand Complications 5139G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,877,858,000 đ
  Patek Nautilus 5719/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,879,642,000 đ
  Patek Grand Complications 5271P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  5,766,799,000 đ
  Patek Complications 5960/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Patek Complications 5235G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 5146/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Complications 5146/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Complications 5146R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Patek Complications 5146P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,416,738,000 đ
  Patek Complications 5146J-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  874,975,000 đ
  Patek Complications 5146J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  874,975,000 đ
  Patek Complications 5146G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Patek Complications 5130/1R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,479,363,000 đ
  Patek Complications 4948G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Patek Grand Complications 5073P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  23,513,000,000 đ
  Patek Complications 5905P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,729,862,000 đ
  Patek Grand Complications 5496R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,880,516,000 đ