Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ CITIZEN

  CITIZEN – nhãn hiệu đồng hồ cao cấp thân thiện với môi trường với slogan “ Nơi đâu có ánh sáng nơi đó có năng lượng”. Là thương hiệu đồng hồ đi đầu về công nghệ vượt trội, điển hình là đồng hồ Citizen Eco-Drive , không dùng pin, chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào – tự nhiên hoặc nhân tạo. Với công nghệ thân thiện với môi trường, đồng hồ CITIZEN dần khẳng định mình trên thị trường đồng hồ chính hãng trên toàn thế giới.

  Citizen-AW0050-58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,700,000 đ
  Citizen-AW1490-84A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,400,000 đ
  Citizen-AW7000-07E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,300,000 đ
  Citizen-AW7000-58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,900,000 đ
  Citizen-AW7004-57A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,100,000 đ
  Citizen-BH1671-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BH1671-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BH1673-50E (1672)
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BH1673-50P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BH1674-57E(1678)
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BH1678-56P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BI1030-53A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,100,000 đ
  Citizen-BI1030-53E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,100,000 đ
  Citizen-BI1034-52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,570,000 đ
  Citizen-BI1050-05A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,700,000 đ
  Citizen-BI1050-05X
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,700,000 đ
  Citizen-BI1050-56L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,000,000 đ
  Citizen-BI1050-81A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,850,000 đ
  Citizen-BI1052-85P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,400,000 đ
  Citizen-BI1054-04A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,920,000 đ
  Citizen-BI1054-12E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,100,000 đ
  Citizen-BI1055-01E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,250,000 đ
  Citizen-BI1081-52A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BI1081-52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,840,000 đ
  Citizen-BI1083-57P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-BI1088-53E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,410,000 đ
  Citizen-JM5460-01E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,300,000 đ
  Citizen-JM5460-51A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,500,000 đ
  Citizen-JM5460-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,500,000 đ
  citizen-JV0000-01E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,980,000 đ
  Citizen-JW0071-58E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  30,650,000 đ
  Citizen-JW0100-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  33,080,000 đ
  Citizen-JW0104-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  39,380,000 đ
  Citizen-NB0010-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,750,000 đ
  Citizen-NB0010-59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,750,000 đ
  Citizen-NB2000-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,110,000 đ
  Citizen-NH7490-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,720,000 đ
  citizen-NH7500-53A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,000,000 đ
  Citizen-NH7504-52A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,950,000 đ
  Citizen-NH7510-50E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,950,000 đ
  Citizen-NH7514-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,950,000 đ
  Citizen-NH7514-59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,950,000 đ
  Citizen-NH7524-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,400,000 đ
  Citizen-NH8240.57E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,300,000 đ
  Citizen-NH8315-50A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,650,000 đ
  Citizen-NH8340-52E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,080,000 đ
  Citizen-NH8350-08E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,000,000 đ
  Citizen-NH8352-53P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,000,000 đ
  Citizen-NH8353-18A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,500,000 đ
  Citizen-NH8354-58A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,000,000 đ
  Citizen-NH8356-87A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,050,000 đ
  Citizen-NH8360-12H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,000,000 đ
  Citizen-NH8360-80E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,250,000 đ
  Citizen-NH8360-80L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,250,000 đ
  Citizen-NH8363-14A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,500,000 đ
  Citizen-NH8363-14H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,500,000 đ
  Citizen-NH8366-83A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,000,000 đ
  Citizen-NH8370-86E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,300,000 đ
  Citizen-NH8370-86L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,300,000 đ
  Citizen-NH8380-15E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,800,000 đ