Đồng hồ Hublot 1:1 – Tinh Hoa Nghệ Thuật Chế Tác

Nếu bạn là người yêu thích những mẫu đồng hồ cao cấp đến từ Thuỵ Sĩ, đồng thời mang hơi hướng thiết kế theo nền tảng Italia thì đồng hồ Hublot 1:1 sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Có thể thấy, đây là một hãng đồng hồ vang danh trên toàn thế giới với hàng loạt các sản phẩm cùng ngôn ngữ thẩm mỹ độc đáo đã khiến người dùng không thể rời mắt.

Hublot Classic Fusion 1:1 Black Magic

Hublot Classic Fusion 1:1 Ceramic Blue

Hublot Classic Fusion 1:1 Ceramic King Gold

Hublot Classic Fusion 1:1 Ceramic

Mẫu này giá từ 28 triệu đồng. Quý khách quan tâm vui lòng click XEM THÊM bên cạnh.

Đồng hồ Hublot Nam Rep 11 Size 42mm Gray

Đồng hồ Hublot Nam Rep 1:1 Size 42mm Titanium

Đồng hồ Hublot Nam Rep 1:1 Size 42mm White

Đồng hồ Hublot Nam Rep 1:1 Size 42mm Blue

Mẫu này giá từ 13 triệu đồng. Quý khách quan tâm vui lòng click XEM THÊM bên cạnh.

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold Blue

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold Gray

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold White

Sản phẩm đồng hồ Hublot Nam Rep 1:1 Size 42mm King Gold chế tác Bọc Vàng Thật giá chỉ từ 34 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm King Gold

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm King Gold Blue

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm King Gold Gray

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm King Gold White

Các mẫu đồng hồ Hublot 1:1 nữ King Gold Chế tác giá chỉ từ 14 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm Titanium

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm Titanium Blue

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm Titanium White

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm Titanium Gray

Các mẫu đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 38mm Titanium giá chỉ từ 13,5 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 33mm Titanium Blue

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 33mm Titanium

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 33mm Titanium Gray

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 33mm Titanium White

Các mẫu đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 33mm Titanium giá chỉ từ 12 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Đồng hồ Hublot Siêu Cấp Size 42mm Titanium Viền Đá

Đồng hồ Hublot Siêu Cấp Size 42mm King Gold Viền Đá

Đồng hồ Hublot Siêu Cấp Size 42mm Titanium Gray Viền Đá

Đồng hồ Hublot Siêu Cấp Size 42mm King Gold Blue Viền Đá

Mẫu đồng hồ Hublot Siêu Cấp Viền Đá giá chỉ từ 14 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm Titanium Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm King Gold Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm Titanium Green Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm King Gold Gray Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Các mẫu đồng hồ Hublot Rep 11 Size 38mm Viền Kim Cương Thiên Nhiên giá chỉ từ 41 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Rep 1 1 Size 42mm Titanium Viền Kim Cương Moissanite

Hublot Rep 1 1 Size 42mm Titanium Blue Viền Kim Cương Moissanite

Hublot Rep 1 1 Size 42mm Titanium White Viền Kim Cương Moissanite

Hublot Rep 1 1 Size 42mm Titanium Gray Viền Kim Cương Moissanite

Các mẫu Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Viền Kim Cương Moissanite chế tác giá chỉ từ 23 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Đồng hồ Hublot Super Fake Size 42mm Titanium Blue Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Đồng hồ Hublot Super Fake Size 42mm Titanium Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Đồng hồ Hublot Super Fake Size 42mm Titanium Gray Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Đồng hồ Hublot Super Fake Size 42mm King Gold Viền Kim Cương Thiên Nhiên

Các mẫu đồng hồ hublot 1 1 Size 42mm chế tác Viền Kim Cương Thiên Nhiên giá chỉ từ 43 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold Pave Full đá

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Pave Full đá

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Blue Pave Full đá

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold Gray Pave Full đá

Các mẫu đồng hồ Hublot Rep 1:1 Pave Full đá giá chỉ từ 14.5 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm Titanium Viền Kim Cương Moissanite

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm Full Pave Blue Kim Cương Moissanite

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm Full Pave Kim Cương Moissanite

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm Pave Kim Cương Moissanite

Các mẫu Hublot Classic Fusion 1:1 Size 38mm Full Pave Kim Cương Moissanite Thật giá chỉ từ 44 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 38mm Pave Full đá

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 38mm King Gold Pave Full đá

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 38mm King Gold Pave Full đá

Đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 38mm Titanium Pave Full đá

Các mẫu đồng hồ Hublot nữ 1:1 Size 38mm Pave Full đá giá chỉ từ 14 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 33mm King Gold Blue Pave Full đá

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 33mm King Gold Pave Full đá

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ King Gold Gray Pave Full đá

Đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 33mm Gray Pave Full đá

Các mẫu đồng hồ Hublot 1:1 nữ Size 33mm Pave Full đá giá chỉ từ 13 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Blue Pave Kim Cương Tự Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Pave Kim Cương Tự Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold Pave Kim Cương Tự Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Gray Pave Kim Cương Tự Nhiên

Các mẫu Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Pave chế tác Kim Cương Tự Nhiên giá chỉ từ 68 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium Pave Viền Đá

Hublot Orlinski 1:1 Size 40mm Titanium Alternative Pave Viền Đá

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium Pave White Viền Đá

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium Alternative Pave White Viền Đá

Các mẫu Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium Pave Viền Đá giá chỉ từ 17 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm King Gold White

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm King Gold

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium White

Các mẫu Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm chế tác giá chỉ từ 15 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm King Gold Pave Kim Cương Moissanite Hoặc Thiên Nhiên

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium Pave Kim Cương Moissanite Hoặc Thiên Nhiên

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium White Pave Kim Cương Moissanite Hoặc Thiên Nhiên

Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Titanium White Pave Kim Cương Moissanite Hoặc Thiên Nhiên

Các mẫu Hublot Orrlinski 1:1 Size 40mm Pave Kim Cương Moissanite Hoặc Thiên Nhiên giá chỉ từ 32 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold Full Pave Kim Cương Tự Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Blue Full Pave Kim Cương Tự Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Full Pave Kim Cương Tự Nhiên

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Green Full Pave Kim Cương Tự Nhiên

Các mẫu đồng hồ Hublot Rep 1:1 Size 42mm Full Pave Chế tác Kim Cương Tự Nhiên chỉ từ 96 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Gray Pave Kim Cương Moissanite

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Blue Pave Kim Cương Moissanite

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Titanium Full Pave Kim Cương Moissanite

Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm King Gold Full Pave Kim Cương Moissanite

Các mẫu Hublot Classic Fusion 1:1 Size 42mm Pave Chế tác Kim Cương Moissanite giá chỉ từ 34 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Hublot Big Bang 1:1 King Gold

Hublot Big Bang 1:1 King Gold Đá Viền

Hublot Big Bang 1:1 King Gold Full Đá

Các mẫu Hublot Big Bang 1:1 King Gold giá chỉ từ 17 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết

Hublot Big Bang 1:1 Titanium Blue

Hublot Big Bang 1:1 Titanium Blue Đá Viền

Hublot Big Bang 1:1 Titanium Full Đá

Các mẫu Hublot Big Bang 1:1 King Gold giá chỉ từ 17 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết

Hublot Big Bang 1:1 Titanium

Hublot Big Bang 1:1 Titanium Viền Kim Cương Moissanite

Hublot Big Bang 1:1 Titanium Full Kim Cương Moissanite

Các mẫu Hublot Big Bang 1:1 Titanium Chế tác Kim Cương Moissanite giá chỉ từ 24 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết

Hublot Big Bang Sang Bleu II Ceramic

Hublot Big Bang Sang Bleu II Ceramic White

Hublot Big Bang Sang Bleu II Ceramic Blue

Các mẫu Hublot Big Bang Sang Bleu II Ceramic giá chỉ từ 25 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết

Hublot Big Bang Sang Bleu II Titanium Blue Full đá

Hublot Big Bang Sang Bleu II Titanium White Full đá

Hublot Big Bang Sang Bleu II Titanium Full đá

Các mẫu Hublot Big Bang Sang Bleu II Titanium Full đá giá chỉ từ 19 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết

Hublot Big Bang Sang Bleu II King Gold Blue Pave Kim Cương Moissanite

Hublot Big Bang Sang Bleu II King Gold White Pave Kim Cương Moissanite

Hublot Big Bang Sang Bleu II King Gold Pave Kim Cương Moissanite

Các mẫu Hublot Big Bang Sang Bleu II Moissanite giá chỉ từ 33 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết

Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 King Gold Blue

đồng hồ hublot fake

Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 King Gold

Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 King Gold White

Các mẫu Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 King Gold giá chỉ từ 18 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết
hublot fake

Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 Titanium

Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 Titanium White

Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 Titanium Blue

Các mẫu Hublot Big Bang Sang Bleu II 1:1 Titanium giá chỉ từ 17 triệu đồng. Bấm XEM CHI TIẾT để xem đầy đủ sản phẩm

Xem chi tiết

Những ưu điểm vượt trội chỉ có ở Hublot Rep 1 1

Chính vì những giá trị và thiết kế đẳng cấp mang hơi hướng của loại phụ kiện sang trọng dành cho tầng lớp thượng lưu, thương hiệu Hublot luôn được đón nhận nồng nhiệt từ phía khách hàng. Điều này đồng nghĩa, mọi sản phẩm được cung cấp ra thị trường đều “cháy hàng” trong thời gian ngắn, vì thế dù bạn có thật nhiều tiền cũng không hẳn sẽ sở hữu được.

đồng hồ hublot 1:1

Hiểu được nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm cao cấp hiếm hoi trên thị trường của người dùng. Hiện nay, nhiều đơn vị đã tiến hành gia công sản phẩm đồng hồ Hublot 1:1. Điều này nhằm đáp ứng được tất cả nhu cầu đồng thời mở rộng thị trường đến tay các khách hàng có khả năng tài chính thấp hơn.

Nghệ Thuật Chế Tác Hublot 1:1 Đỉnh Cao

Đối với những dòng sản phẩm chế tác dựa trên hàng nguyên bản chính hãng đến từ nhà thiết kế của đồng hồ Hublot siêu cấp authentic, khách hàng sẽ nhận được một chiếc đồng hồ giống đến 99% hàng authentic với mức chi phí vô cùng thấp. Chắc hẳn, đây là ưu điểm nổi bật nhất mà người dùng đồng hồ Hublot 1:1 được nhận khi sở hữu sản phẩm đến từ T Luxury – đơn vị uy tín trong việc cung cấp ra thị trường các dòng đồng hồ chế tác với chất lượng hoàn thiện cao.

Bên cạnh đó, một ưu điểm nổi bật của hàng 1:1 so với bản authentic chính là khách hàng không phải lo lắng về tình trạng hết hàng đối với một vài phiên bản đặc biệt. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hoặc đặt hàng từ đơn vị chế tác bất kỳ lúc nào để nhận về một sản phẩm như mong muốn. Có thể thấy, thị trường đồng hồ Hublot Fake mang một tiềm năng cùng nhiều điểm nổi bật đến với khách hàng.

+++ Tham khảo thêm: Top 6 ưu điểm “đáng tiền” của Hublot 1:1 tại T Luxury

đồng hồ hublot 1:1

Phân biệt khái niệm Hublot Fake 1, Like Auth, Super Fake 

Hiện nay, chắc hẳn thị trường đồng hồ Hublot 1:1 đang là một trong các lựa chọn mà nhiều người hướng đến. Có thể nói đây là nơi có tiềm năng rất lớn cùng lượng hàng khổng lồ có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng về cả chất lượng lẫn số lượng ở mọi thời điểm.

Thêm vào đó, tại Việt Nam có tương đối nhiều đơn vị hỗ trợ cung cấp đồng hồ Hublot Fake HCM, Hà Nội và những tỉnh thành khác. Tuy cùng thuộc phân khúc chế tác nhưng chất lượng của mỗi sản phẩm sẽ được gia công và hoàn thiện tương đối khác nhau dựa trên chỉ tiêu riêng biệt về từng chủng loại sản phẩm.

hublot rep 1 1

Về cơ bản, mỗi chủng loại sẽ có một phân khúc giá tiền khác nhau cùng đồ hoàn thiện phụ thuộc vào những tiêu chí cụ thể được đơn vị chế tác đề ra. Vì thế, từng dòng đồng hồ sẽ hướng đến một tập khách hàng riêng biệt mà nhà sản xuất muốn hướng đến nhằm đáp ứng được nhu cầu riêng biệt và phong cách của mỗi khách hàng.

Để bạn có thể hiểu được rõ hơn về từng chủng loại của đồng hồ Hublot 1:1 và đưa ra lựa chọn phù hợp với khả năng cũng như sự yêu thích của mình chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn về định nghĩa của 3 loại đồng hồ chế tác trên. Dưới đây là thông tin cụ thể về từng chủng loại đồng hồ Hublot chế tác.

Cụ thể, hiện nay trên thị trường đồng hồ Hublot Fake sẽ có sự xuất hiện của 3 chủng loại chính bao gồm :

Đồng hồ Hublot Fake 1

Ngày nay, trên thị trường các sản phẩm đồng hồ chế tác dựa trên nguyên thể của Hublot chính hãng đa phần sẽ ở phân khúc hàng Replica. Bên cạnh đó, một số người sẽ gọi vắn tắt thuật ngữ này là Rep thể hiện cho dòng sản phẩm chế tác với độ tinh xảo dựa trên tỷ lệ và tiêu chuẩn nhất định.

Cụ thể, đối với các dòng sản phẩm Hublot sẽ được chia ra làm nhiều dạng khác nhau như: Fake 1:1, Fake 1:2 thậm chỉ là phiên bản Fake 1:3. Tuỳ từng chỉ số sẽ có độ hoàn thiện cũng như chất liệu tạo thành sản phẩm khác nhau mà bạn có thể lựa chọn phụ thuộc vào nguồn lực tài chính của mình.

đồng hồ hublot fake

Trên thực tế, mọi người sẽ sẵn sàng mua phiên bản đồng hồ Hublot nam Rep 1:1 thay vì các dòng sản phẩm khác bởi đây là bản chế tác có độ hoàn thiện cũng như giống đến 99% so với hàng do hãng cung cấp. Thế nên, mọi người dù lựa chọn dòng đồng hồ chế tác nhưng luôn hướng đến một chất lượng cao với giá thành phù hợp chính là Rep 1:1.

Đổi với từng dòng Fake mà mức giá sẽ được điều chỉnh phụ thuộc vào chất liệu và thị trường sản phẩm khác nhau. Phiên bản đồng hồ Hublot 1:1 sẽ có mức giá tương đối cao hơn đôi chút với các loại khác. Tuy vậy, khách hàng sẽ nhận lại là một sản phẩm với độ hoàn thiện gần như tuyệt đối cùng hàng loạt các lợi ích bảo hành và cam kết khác.

Đồng hồ Hublot Like Auth

Thực tế, đồng hồ Hublot phiên bản like auth sẽ có độ hoàn thiện và từng chi tiết thiết kế được đánh giá là ngang bằng với phiên bản đồng hồ Hublot nam rep 1:1. Dù đây chỉ được xem là một loại đồng hồ chế tác không chính hãng nhưng lại có chất lượng và hàng loạt các yếu tố khác giống đến 99% so với hàng chính hãng.

Có thể nói đây là một phân khúc hàng cao cấp trên thị trường sản phẩm đồng hồ chế tác được nhiều người quan tâm đến hiện nay. Với một chất lượng được đánh giá cao cùng nhiều điểm nổi bật và mức giá thấp hơn so với authentic chính là lý do mà nhiều người quyết định lựa chọn dòng sản phẩm này.

đồng hồ hublot nam rep 1:1

Tuy vậy, dù được xem là mức giá thấp nhưng nếu so về chi phí để sở hữu một chiếc đồng hồ Hublot 1:1 vẫn khá rẻ hơn hàng chính hãng. Đơn giản vì phiên bản này sẽ được tinh chỉnh và sử dụng nhiều loại phụ kiện cũng như chất lượng gia công đạt chuẩn hơn, từ đó có khả năng giống đến 99.5% so với bản chính hãng.

Theo một vài nhận định trên mặt bằng chung của thị trường đồng hồ fake thì hàng đồng hồ Hublot like auth sẽ có một mức giá chỉ thấp hơn đôi chút so với dòng chính hãng. Thế nên mức độ ưa chuộng thực chất cũng không thể vượt trội khi đứng cạnh hàng chế tác cao cấp.

Đồng hồ Hublot Super Fake

Đối với dòng sản phẩm super fake trên mọi thị trường đều sẽ có sự chênh lệch so với hai phiên bản mà chúng tôi đã nêu ra ở phần trước. Đây có thể coi là chủng loại đồng hồ Hublot chất lượng cao thuộc phân khúc tầm trung mà một bộ phận khách hàng lớn thường lựa chọn.

Tuy có chất lượng cao nhưng đồng hồ Hublot Rep 11 super fake thực chất không thể so sánh ngang tầm với các sản phẩm Rep 1:1 hay like auth. Theo nhiều đánh giá công tâm từ phía người dùng thì các loại đồng hồ này chỉ có độ chính xác với phiên bản gốc rơi vào khoảng từ 80% đến 85%. Đây là một mức chế tác tương đối giống và chưa thể đạt đến độ hoàn thiện cao cấp.

đồng hồ hublot nam rep 1:1

Về cơ bản, bạn sẽ không dễ nhận ra điểm khác biệt trong quá trình sử dụng ngắn hạn nhưng xét về yếu tố độ bền thì có thể sẽ không đạt chỉ tiêu như các chủng loại khác. Nhưng không vì vậy mà dòng sản phẩm super fake lại bị thị trường từ chối, đây vẫn là một phân khúc phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng cơ bản.

Với chất lượng hoàn thiện tương đối thấp hơn thì mức giá mà đồng hồ Hublot Replica 1:1 tung ra thị trường cũng được đánh giá là rất tốt khi so sánh với hàng loạt các sản phẩm cùng tầm giá. Bạn có thể trải nghiệm được một chiếc đồng hồ có mức độ gia công phù hợp cùng giá thành siêu thấp.

So sánh Hublot 1:1 với chính hãng

Giá bán đồng hồ Hublot Nam Rep 1:1

Đối với các sản phẩm chính hãng sẽ có một mức giá tương đối cao vì đơn vị Hublot chính hãng sẽ sản xuất dựa trên tiêu chuẩn toàn cầu và cung cấp đến thị trường quốc tế. Đồng thời hướng đến tập khách hàng cao cấp, bên cạnh đó sẽ có thêm “khoảng phí thương hiệu” từ đó giá thành được đẩy cao.

hublot 1:1

Ngược lại, đối với các dòng đồng hồ Hublot 1:1 sẽ được gia công và hoàn thiện dựa trên tiêu chuẩn có sẵn từ bản authentic thế nên mức giá sẽ rẻ hơn và không bao gồm phí thương hiệu. Từ đó, tập khách hàng được tiếp cận với sản phẩm chất lượng cao cấp cùng giá thành rẻ sẽ được nhân rộng nhiều hơn.

Ngoài ra, việc sở hữu một món đồ chính hãng đôi khi là không thể dù bạn đang có rất nhiều tiền vì sự “hút hàng” nhanh chóng của thị trường. Đối với hàng chế tác lại là một câu chuyện khác, bạn có nhiều sự lựa chọn vào bất kỳ thời điểm nào và bạn còn được phép đặt hàng theo sản phẩm mình yêu thích.

Bộ khung chắc chắn không thua kém hàng Auth

Khi nói về một sản phẩm Hublot Rep 1 1 chắc hẳn bạn sẽ rất quan tâm đến vật liệu cấu thành nên chiếc phụ kiện của mình. Đối với hàng chính hãng, chắc chắn các sản phẩm được cung ứng ra thị trường sẽ được trang bị và hoàn thiện bởi hàng loạt các chi tiết bằng vật liệu cao cấp nhất thế giới.

hublot 1 1

Tuy vậy, đối với phiên bản Hublot Replica 1:1 dù chỉ là một phụ kiện hàng chế tác nhưng thực chất lại dùng gần như toàn bộ các vật liệu cao cấp tương tự với phiên bản authentic. Chính vì thế, khách hàng có thể trải nghiệm một dòng sản phẩm siêu cấp mà không cần bận tâm về giá.

Trên thực tế, với mức chi phí mà bạn phải bỏ ra để sở hữu một siêu phẩm đồng hồ Hublot 1:1 sẽ rẻ hơn gấp 5 lần thậm chí là 9 lần hàng chính hãng. Vì lý do này nên hàng loạt người dùng sẵn sàng bỏ một số tiền tương đối thấp để mua các sản phẩm chế tác cao cấp thay vì bản authentic hiếm hoi cùng giá thành ngất ngưởng.

++++ Xem thêm chi tiết: Chất liệu thép Titanium là gì? Vì sao Hublot lại sử dụng?

Bộ máy của đồng hồ Hublot Rep

Bên cạnh những yếu tố trên thị bộ máy có vai trò như một trái tim hay não bộ của sản phẩm đồng hồ và nó quyết định toàn bộ các hoạt động của thiết bị này. Có lẽ, đây cũng sẽ là một yếu tố đáng cân nhắc khi bạn quyết định mua một chiếc đồng hồ Hublot 1:1 với giá thành siêu hấp dẫn.

đồng hồ hublot nam rep 11

Về cơ bản, ở một số sản phẩm đồng hồ chính hãng sẽ được trang bị bộ máy cao cấp với mức giá lên đến hàng trăm nghìn đô thậm chí hơn nhiều so với con số này. Đôi khi hãng chỉ sản xuất với số lượng giới hạn và một số bộ máy với hàng loạt các chi tiết cấu tạo đặc biệt dành riêng cho từng sản phẩm.

Ở một số dòng đồng hồ Hublot nam Rep 1:1 cụ thể sẽ không thể trang bị bộ máy giống 100%. Thế nhưng, đơn vị chế tác sẽ hỗ trợ một bộ máy chất lượng cao cấp (đa phần đến từ Thuỵ Sĩ) để khách hàng có thể trải nghiệm tốt nhất và hài lòng với phụ kiện mà mình lựa chọn.

Độ hoàn thiện lên đến hơn 90%

Ngoài các yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với một sản phẩm đồng hồ Hublot 1:1 đã được chúng tôi so sánh với bản authentic ở trên. Chắc hẳn, độ hoàn thiện cũng có thể xem là một trong các tiêu chí hàng đầu để thực hiện đánh giá sản phẩm và quy trình sản xuất có chất lượng hay không.

Một sản phẩm chính hãng được đưa ra thị trường sẽ có độ hoàn thiện được đánh giá từ chuyên gia thẩm định gần như là tuyệt đối theo các quy chuẩn mà Hublot đề ra. Đây có thể nói là quy trình sản xuất với khả năng gia công và đạt tiêu chuẩn hoàn thiện đến 100%.

hublot classic fusion 1:1

Đối với đồng hồ Hublot 1:1 có thể độ hoàn thiện sẽ không thể đạt đến mức độ giới hạn tương tự authentic. Tuy vậy, đơn vị chế tác luôn cam kết sản phẩm có chất lượng giống với đồng hồ của hãng Hublot cung cấp lên đến 99% và có thể vượt qua tỷ lệ này. Vì thế, bạn sẽ nhận được sản phẩm tốt nhất so với giá thành và phân khúc thị trường chế tác.

Một số bộ sưu tập Hublot Rep 1:1 bán chạy nhất

Với sự phổ biến của sản phẩm đồng hồ chế tác như hiện nay, có thể thấy, đồng hồ hublot 1:1 đang được nhiều người ưa chuộng. Sau đây sẽ là 6 bộ sưu tập bán chạy nhất đối với bản chế tác dựa trên mẫu sản phẩm của  thương hiệu Hublot.

Đồng Hồ Hublot Classic Fusion 1:1 

Chắc hẳn, nếu bạn là một tín đồ của thương hiệu Hublot thì không thể nào bỏ lỡ được bộ sưu tập Hublot classic fusion 1:1 được gia công tinh tế và sắc sảo trong từng đường nét. Hàng loạt khách hàng đã sẵn sàng chi ra số tiền vừa phải để nhận về một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập này.

Thậm chí, có một số người dùng tin tưởng và yêu thích thương hiệu Hublot đã rất mạnh tay xuống tiền cho cả bộ sưu tập với mong muốn thỏa niềm đam mê cùng những siêu phẩm đến từ hãng đồng hồ hàng đầu thế giới. Như vậy, bạn có thể thấy được sức hút cũng như những giá trị hiện thực và tinh thần mà mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập Hublot classic fusion mang lại cho người dùng.

hublot classic fusion 1:1

Với những thiết kế độc đáo cùng nhiều chi tiết tạo nên điểm nhấn nổi bật cho các sản phẩm đồng hồ hublot Siêu Cấp 1:1 trong bộ sưu tập này. Tuy có rất nhiều sự đặc biệt cùng độ hiếm hoi mà nó mang lại cho khách hàng mong muốn sở hữu, những mức giá để có được trọn vẹn bộ sản phẩm là vô cùng hấp dẫn mà nhiều tập khách hàng đều có thể tiếp cận được.

Hiện nay, có thể nói đây là một trong số các bộ sưu tập được đánh giá cao và săn tìm rất nhiều trên thị trường từ phía khách hàng và những nhà sưu tầm chuyên nghiệp. Có thể thấy, với những ngôn ngữ thẩm mỹ độc đáo mang đậm chất Italia đã kiến cho sản phẩm này khoác lên mình một vẻ ngoài sang trọng rất phù hợp cho nam giới hiện nay.

Hublot Classic Fusion Titanium 1:1 

Đối với các sản phẩm đồng hồ hublot 1:1 trong họp sưu tập hublot classic fusion Titanium 1:1 có lẽ chúng tôi không còn quá nhiều vấn đề để tranh luận về mức độ đẳng cấp của dòng sản phẩm này. Bản chất xuất thân từ một hệ thống toàn cầu đến từ Thuỵ Sĩ các sản phẩm dựa trên ngôn ngữ thiết kế của Hublot thực chất luôn mang một vẻ ngoài hấp dẫn, thu hút và đáng được sở hữu.

đồng hồ hublot siêu cấp

Hublot Classic Fusion King Gold 1:1 

Bạn có thể dễ dàng nhận thấy một bộ sưu tập các dòng sản phẩm đồng hồ Hublot Rep 11 chế tác trong phân khúc giá rẻ nhưng chất lượng vô cùng cao khi đề cập đến bộ sưu tập hublot classic Fusion king gold 1:1. Có thể thấy, với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng cùng hàng loạt những tiêu chuẩn mới lạ và độc đáo đến từ các sản phẩm đồng hồ Hublot Fake 1:1 cao cấp trong bộ sưu tập này thì chắc hẳn bạn phải nhanh tay sở hữu ngay cho mình một phiên bản Replica đầy tinh tế.

Đồng Hồ Hublot Orlinski 1:1 

Hublot orlinski 1:1 là dòng đồng hồ thuộc bộ sưu tập đắt giá đến từ nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới chính là Hublot. Với mức giá khá cao mà đôi khi nhiều đối tượng khách hàng yêu thích những ai chưa đủ khả năng sở hữu. Hiểu được nhu cầu đó, T Luxury đã sẵn sàng mang ý tưởng thiết kế bộ sưu tập này đến với công chúng cùng một mức giá vô cùng tập và tối ưu về nhiều cho tiết cũng như cắt giảm mạnh giá thành sản phẩm.

++++ Xem FULL thông tin tại: Đánh giá cụ thể về Hublot Orlinski 1:1 – mẫu chế tác 2022

Hublot Big Bang 1:1 

Có lẽ, bạn sẽ không thể cưỡng lại được với sức hút mà bộ sản phẩm Hublot Big Bang 1:1 mang lại ngay từ những lần chiêm ngưỡng đầu tiên. Với một khí chất lạ thường mang hơi hướng dòng tộc thượng đẳng cùng vô vàng các tiểu tiết cho thấy sự trang trọng toát lên vẻ quý phái ngút ngàn đối với từng sản phẩm thuộc bộ sưu tập này.

Chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thoát và hàng loạt các điều độc đáo được ẩn chứa trong từng đường nét với nhiều ý nghĩa đặc trưng của thương hiệu mà đơn vị cung cấp đồng hồ hublot Replica 1:1 đã đưa vào tương tự như hàng nguyên bản. Từ đó, những giá trị về tinh thần cũng như giá trị con người ở mỗi sản phẩm sẽ đạt đến một mức giới hạn hoặc vượt ra ngoài những mong đợi của khách hàng về một sản phẩm chế tác.

đồng hồ hublot fake

BST với nét phá cách riêng

Về cơ bản, đây là một bộ sưu tập mà bất kỳ quý ông nào đang mong muốn sở hữu cho mình phong cách riêng cũng như thể hiện rõ con người qua trang phục và phụ kiện đi kèm. Khi bạn đeo lên tay một chiếc đồng hồ hublot Super Fake thuộc bộ sưu tập hublot Big Bang chắc hẳn bạn sẽ nâng tầm được giá trị của bản thân và khí chất trong từng hành động của mình.

Đây cũng được coi là một chiếc chìa khoá về tinh thần giúp chủ nhân sở hữu có thể tự tin hơn bà mở ra hàng loạt các cơ hội mới lạ trong công việc cùng như nâng tầm cuộc sống. Bạn chắc chắn sẽ dễ dàng bước chân vào đời sống thượng lưu và đẳng cấp khi sở hữu cho mình một sản phẩm đồng hồ hublot Replica 1:1 trong bộ sưu tập sản phẩm sáng giá hublot big bang 1:1 đến từ T Luxury.

Hublot Big Bang Sang Bleu 1:1

Trong thị trường đồng hồ hublot Like Auth 1:1 có thể bộ sưu tập Hublot Big Bang Sang Bleu sẽ được xem là một trong số các bộ sản phẩm đứng đầu về sự ưa chuộng của khách hàng bởi các tiêu chí hoàn thiện, thẩm mỹ, độ tinh tế,…. Bên cạnh đó tại T Luxury bạn còn có thể nhận được một mức giá vô cùng hấp dẫn với một chất lượng đồng hồ cao cấp đáng mong đợi, ngoài ra khách hàng còn có những cơ hội nhận về các khuyến mãi hoặc ưu đãi ngập tràng.

hublot big bang 1:1

Có nên mua sản phẩm đồng hồ Hublot Siêu Cấp không?

Hiện nay với sự xuất hiện hàng loạt các thương hiệu cung cấp và hỗ trợ chế tác các sản phẩm Hublot Rep 1 1 cao cấp, đã có nhiều khách hàng dần được tiếp cận với chủng loại sản phẩm này. Nếu bạn đang có kinh phí không quá nhiều hoặc chưa muốn bỏ ra lượng tài sản lớn để trải nghiệm các phụ kiện đồng hồ trang sức chính hãng với mức giá “ngất ngưởng” thì hàng Rep 1:1 sẽ là cách tốt nhất cho vấn đề này.

Trên thực tế, theo ý kiến và thẩm định từ nhiều khách hàng cũng như chuyên gia đã được tận tay sở hữu phiên bản Hublot chính hãng và chế tác trong cùng phân khúc là không có sự khác biệt quá lớn. Chính vì thế, với một giá thành siêu hợp lý cùng trải nghiệm vượt bật, bạn hoàn toàn nên chi tiền để sở hữu ngay chiếc đồng hồ Hublot 1:1.

đồng hồ hublot like auth

Cùng với từng cá nhân khách hàng sẽ có một nhu cầu khác nhau và mong muốn sản phẩm riêng biệt độc đáo. Việc bạn bỏ ra số tiền khổng lồ để mua chiếc đồng hồ chính hãng sẽ ảnh hưởng đôi phần nếu cuộc sống chưa ổn định. Thế nhưng, với chi phí thấp hơn, bạn có thể trải nghiệm được một mẫu đồng hồ Hublot nam rep 1:1 tương tự, thậm chí là hai hay nhiều thiết kế khác.

Ngoài ra, bạn không cần phải lo lắng bất kỳ vấn đề nào về cam kết cũng như đảm bảo chất lượng và chính sách bảo hành. Hầu hết các đơn vị chế tác đều đáp ứng trọn vẹn những vấn đề mà bạn đang đắn đo hay trăn trở.

Mua đồng hồ Hublot Fake ở đâu?

Với một thị trường đầy tiềm năng và đang được nhiều khách hàng tiếp cận như hiện nay, có khá nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã tham gia sản xuất và cung cấp hàng loạt các sản phẩm đồng hồ Hublot 1:1.  Nổi bật trong thời gian gần đây như một đơn vị dẫn đầu xu hướng với hàng loạt các bản chế tác tinh xảo được mọi người đón nhận chính là T Luxury – Đơn vị thương mại về đồng hồ Replica tiêu chuẩn cao.

Có thể nói đây là đơn vị mới ra đời và xuất hiện trên thị trường đồng hồ Rep 1:1 vài năm gần đây, thế nhưng lại tạo nên một tiếng vang cùng sức ảnh hưởng đến chất lượng siêu rốt. Với mục tiêu mang đến khách hàng những dịch vụ cũng như sản phẩm đồng hồ hublot fake siêu cao cấp chất lượng cao, hoạt động theo triết lý “Khách hàng là giá trị cốt lõi”. T Luxury tạo ra những sản phẩm cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời.

++++ Bạn nên tham khảo: Mua đồng hồ Hublot Fake HCM, Hà Nội UY TÍN nhất?

T LUXURY – Giá Trị Tạo Cốt Lõi

Toàn bộ đội ngũ nhân viên của đơn vị trước khi được bước vào môi trường làm việc chính thức đều phải trải qua kỳ kiểm định gắt gao. Đồng thời họ luôn được đào tạo và trao dồi kỹ năng giao tiếp phục vụ khách hàng trong suốt thời gian làm việc. Không chỉ đối với dòng sản phẩm Hublot 1 1 mà tất cả nhân viên trong mảng thị trường khác của T Luxury đều mang đến cảm giác hài lòng cho khách hàng.

Bên cạnh những nỗ lực trong buôn bán sản phẩm Hublot Rep 1 1 và nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đơn vị luôn mong muốn và khuyến khích khách hàng bày tỏ cảm xúc, đánh giá. Bên cạnh đó, T Luxury luôn sẵn sàng đón nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp từ phía người dùng để cải thiện được hệ thống dịch vụ mỗi ngày.

Qua bài viết này, chúng tôi đã so sánh cũng như đánh giá hàng loạt các ưu điểm nổi bật và chất lượng của đồng hồ Hublot 1:1 và các sản phẩm chính hãng cùng thương hiệu. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, nếu bạn có nhu cầu sở hữu đồng hồ chế tác hãy liên hệ đến T Luxury.