Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ CITIZEN

  CITIZEN – nhãn hiệu đồng hồ cao cấp thân thiện với môi trường với slogan “ Nơi đâu có ánh sáng nơi đó có năng lượng”. Là thương hiệu đồng hồ đi đầu về công nghệ vượt trội, điển hình là đồng hồ Citizen Eco-Drive , không dùng pin, chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào – tự nhiên hoặc nhân tạo. Với công nghệ thân thiện với môi trường, đồng hồ CITIZEN dần khẳng định mình trên thị trường đồng hồ chính hãng trên toàn thế giới.

  ĐỒNG HỒ CITIZEN EG7000-01A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  52,300,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0328-57P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  27,090,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0329-54D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  27,090,000 đ
  ĐÔNG HỒ CITIZEN EM0327-50D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  25,830,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5490-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5492-53P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5493-51W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1314-51H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,440,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EO1150-59W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,100,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EG2961-54A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,020,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5502-51P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,600,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5503-59W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,600,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1316-56E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,180,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1320-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,970,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0382-51W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,760,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1312-06A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,760,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW5500-57A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,550,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1310-52W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,340,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0313-54A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,030,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0315-59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,030,000 đ
  Đồng hồ Citizen EO1163-57P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen EO1164-54A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1100.51D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,710,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FD2023-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,700,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1100.51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,080,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EG2973-55D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,560,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EP5994-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,560,000 đ
  Đồng hồ Citizen EP5994.59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,560,000 đ
  Đồng hồ Citizen EP5996-53H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,560,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0336-59D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,350,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0335-51D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,350,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EG2976-57W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,240,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EP5990-50E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,930,000 đ
  Đồng hồ Citizen EP5990.50E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,930,000 đ
  Đồng hồ Citizen EM0432-80Y
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,700,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0433-87D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,700,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN FE2070-50L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0182-51A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,400,000 đ
  Đồng hồ Citizen EM0423-81A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,250,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EW2352-59P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,200,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2354-53P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,200,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0331-52D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,190,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EG2025-75A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,050,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0401-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,800,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0401-59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen EM0420-89D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,750,000 đ
  Đồng hồ Citizen EM0424-88A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,750,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EX1472-81D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EX1474-85D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1422-89E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,500,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0403-02A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN FE6053-57W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,850,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2350-54L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1410-88A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1410-88E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen EX1420-84A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,700,000 đ
  Đồng hồ Citizen EX1420-84E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,700,000 đ
  ĐỒNG HỒ CITIZEN FE6054-54A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,400,000 đ