Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ CITIZEN

  CITIZEN – nhãn hiệu đồng hồ cao cấp thân thiện với môi trường với slogan “ Nơi đâu có ánh sáng nơi đó có năng lượng”. Là thương hiệu đồng hồ đi đầu về công nghệ vượt trội, điển hình là đồng hồ Citizen Eco-Drive , không dùng pin, chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ bất kỳ nguồn sáng nào – tự nhiên hoặc nhân tạo. Với công nghệ thân thiện với môi trường, đồng hồ CITIZEN dần khẳng định mình trên thị trường đồng hồ chính hãng trên toàn thế giới.

  Đồng hồ Citizen BM6772-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,270,000 đ
  Đồng hồ Citizen BL8148-11H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,600,000 đ
  Đồng hồ Citizen BL8144-89H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen BL8142-84E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  16,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FE1081-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,880,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FE1081-08E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,220,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FE1081-08A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,220,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FE1080-51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,870,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FD2023-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,700,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1320-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,970,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1316-56E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  12,180,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1314-51H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,440,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1312-06A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,760,000 đ
  Đồng hồ Citizen-FB1310-52W
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  11,340,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EZ6352-58D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,100,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EZ6350-53A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,400,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1422-89E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen EX1420-84E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,700,000 đ
  Đồng hồ Citizen EX1420-84A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,700,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1410-88E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1410-88A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1100.51E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,080,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EX1100.51D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  10,710,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2354-53P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,200,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2350-54L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,800,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2314-58A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,750,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2310-59E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,100,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2310-59A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  9,100,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2294-61L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,980,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2292-67P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,980,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2234-55E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,050,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW2234-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  8,050,000 đ
  Đồng hồ Citizen EW2230-56E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,700,000 đ
  Đồng hồ Citizen EW2230-56A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  7,000,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW1582.54A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  6,270,000 đ
  Đồng hồ Citizen-EW1582.03A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  5,410,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT9031-52L
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  20,500,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT8116-65E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  20,850,000 đ
  Đồng hồ Citizen-AT8113-12H
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  18,600,000 đ
  Đồng hồ nam Citizen-AT8110-61E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  19,320,000 đ
  Đồng hồ nam Citizen-AT8110-11A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  17,700,000 đ
  Đồng hồ nam Citizen-AT2340-81E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,200,000 đ
  Đồng hồ nam Citizen-AT2340-81A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  13,200,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EV0054-54D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,470,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EV0052-50E
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,470,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EV0050-55A
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  2,940,000 đ
  Đồng hồ nữ Citizen-EU6062-50P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,150,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EU6062-50D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  4,250,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EU6060-55D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,700,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EU6054-58D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,850,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EU6052-53P
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,750,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EU6052-53D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,850,000 đ
  Đồng hồ Nữ Citizen-EU6050-59D
  ĐỒNG HỒ CITIZEN
  3,250,000 đ