Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Năm 2010, công ty đã sản xuất 40.000 chiếc đồng hồ

  Năm 2012, công ty sản xuất đạt tới con số 50.000 chiếc đồng hồ.

  Từ năm 1932, Patek thuộc sở hữu của gia đình Stern, do Philippe Stern lãnh đạo và đến năm 2010 con trai Thierry Stern được chuyển giao quyền lãnh đạo từ cha.

  Cho đến tận bây giờ, Thierry Stern vẫn giữ nguyên tắc: "Muốn mua đồng hồ, khách hàng phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp với hãng". Hãng sẽ xét bán theo thứ tự ưu tiên như sau: Danh nhân thế giới; Chính khách quyền lực; Nghệ sĩ nổi tiếng và cuối cùng là giàu có.

  Mỗi chiếc đồng hồ khi được xuất xưởng sẽ mang sứ mệnh phục vụ cho một bậc danh tài của thế giới. Vì thế, Patek Philippe không xây dựng bất cứ một đại lý nào trên toàn thế giới mà chỉ bán trực tiếp cho khách hàng. Mỗi khi hoàn tất một chiếc đồng hồ, hãng thực hiện một buổi lễ khai sinh và đặt tên. Vì vậy, mỗi chiếc đồng hồ đều có nhân thân riêng biệt. Bộ giấy khai sinh của mỗi chiếc được lưu trữ trong tàng thư của hãng.

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5372P
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  11,212,410,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5320G
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,812,360,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5316P
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  17,793,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5208T-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  22,500,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE CALATRAVA 5077-100R-015
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,950,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE CALATRAVA 5077/100R-027
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,950,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE CALATRAVA 4899/900G
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,234,300,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5180/1R-001 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,137,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5960/01g-001 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,130,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 4947G-010 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,100,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5396r-015 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,150,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5396R-014 VERSION 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 7140G-001 VERSION 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,055,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5940R-001 VERSION 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,000,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5298P-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,200 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5297G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  862,568,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  726,979,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 6000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ