Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này.

  Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Năm 2010, công ty đã sản xuất 40.000 chiếc đồng hồ

  Năm 2012, công ty sản xuất đạt tới con số 50.000 chiếc đồng hồ.

  Từ năm 1932, Patek thuộc sở hữu của gia đình Stern, do Philippe Stern lãnh đạo và đến năm 2010 con trai Thierry Stern được chuyển giao quyền lãnh đạo từ cha.

  Cho đến tận bây giờ, Thierry Stern vẫn giữ nguyên tắc: "Muốn mua đồng hồ, khách hàng phải gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp với hãng". Hãng sẽ xét bán theo thứ tự ưu tiên như sau: Danh nhân thế giới; Chính khách quyền lực; Nghệ sĩ nổi tiếng và cuối cùng là giàu có.

  Mỗi chiếc đồng hồ khi được xuất xưởng sẽ mang sứ mệnh phục vụ cho một bậc danh tài của thế giới. Vì thế, Patek Philippe không xây dựng bất cứ một đại lý nào trên toàn thế giới mà chỉ bán trực tiếp cho khách hàng. Mỗi khi hoàn tất một chiếc đồng hồ, hãng thực hiện một buổi lễ khai sinh và đặt tên. Vì vậy, mỗi chiếc đồng hồ đều có nhân thân riêng biệt. Bộ giấy khai sinh của mỗi chiếc được lưu trữ trong tàng thư của hãng.

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5072r-001 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5180/1R-001 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,160,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 7130g-014 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,130,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5960/01g-001 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,130,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 4947G-010 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,100,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5396r-015 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,150,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5396R-014 VERSION 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 7140G-001 VERSION 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,055,000,000 đ
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE 5940R-001 VERSION 2017
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,930,000,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5298P-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,200 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5297G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  862,568,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5296R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  726,979,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5227G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 6000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5153G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 6000G-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5153J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  714,573,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5120J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  521,381,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5119R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  476,480,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5119G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  476,480,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 5116R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  576,620,800 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 4897/300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  952,655,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7122/200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7122/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Calatrava 7200/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  877,633,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7121/1J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4968R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4968G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 7071G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4947R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 4948R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5180/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,783,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5524G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5396/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,579,504,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5396/1R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,579,504,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5205R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5205G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5146G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5961R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,100,000,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5961P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,259,444,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5930G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,629,722,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5230G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5230R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5170R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ
  Đồng hồ Patek Philippe Complications 5170R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ