Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Philippe Grand Complications 5204/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  Giá: Liên hệ
  Patek Calatrava 5298P-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,381,810,200 đ
  Patek Calatrava 5297G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  862,568,000 đ
  Patek Calatrava 5296R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Patek Calatrava 5296G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Patek Calatrava 5296R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Patek Calatrava 5227J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  726,979,000 đ
  Patek Calatrava 5227G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Calatrava 6000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ
  Patek Calatrava 5153G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ
  Patek Calatrava 6000G-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  619,158,000 đ
  Patek Calatrava 5153J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  714,573,000 đ
  Patek Calatrava 5120J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  521,381,000 đ
  Patek Calatrava 5119R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  476,480,000 đ
  Patek Calatrava 5119G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  476,480,000 đ
  Patek Calatrava 5116R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  576,620,800 đ
  Patek Calatrava 4897/300G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  952,655,000 đ
  Patek Calatrava 7122/200G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calatrava 7122/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calatrava 7200/200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  877,633,000 đ
  Patek Complications 7121/1J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 4968R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Patek Complications 4968G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Patek Complications 7071R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 7071G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,023,490,000 đ
  Patek Complications 4947R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 4948R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Patek Complications 5180/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,158,783,000 đ
  Patek Complications 5524G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Patek Complications 5396/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,579,504,000 đ
  Patek Complications 5396/1R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,579,504,000 đ
  Patek Complications 5205R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5205G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5146G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Patek Complications 5961R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,100,000,000 đ
  Patek Complications 5961P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,259,444,000 đ
  Patek Complications 5930G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,629,722,000 đ
  Patek Complications 5230G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Patek Complications 5230R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,053,101,000 đ
  Patek Complications 5170R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ
  Patek Complications 5170R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ
  Patek Grand Complications 7000R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  7,959,000,000 đ
  Patek Grand Complications 7140R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  2,055,984,000 đ
  Patek Grand Complications 5208P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  18,760,500,000 đ
  Patek Grand Complications 5307P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  18,078,300,000 đ
  Patek Grand Complications 5207/700P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  17,055,000,000 đ
  Patek Grand Complications 6104G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  8,627,452,000 đ
  Patek Grand Complications 6102P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  6,769,682,000 đ
  Patek Grand Complications 5216P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  16,259,100,000 đ
  Patek Grand Complications 5213G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  13,416,600,000 đ
  Patek Grand Complications 5216R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  15,804,300,000 đ
  Patek Grand Complications 5304R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  13,189,200,000 đ
  Patek Grand Complications 5073P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  15,463,200,000 đ
  Patek Grand Complications 5073R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  14,553,600,000 đ
  Patek Grand Complications 5539G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  11,824,800,000 đ
  Patek Grand Complications 5078R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  7,731,600,000 đ
  Patek Grand Complications 5078P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  7,975,800,000 đ