Hotline : 0905 286 688

  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE

  Đồng hồ Patek không phải là một cái tên được quá nhiều người biết đến, nhưng chắc chắn một điều, những người yêu đồng hồ đều muốn một lần tìm hiểu về thiết kế và bộ máy của những chiếc đồng hồ này. Được thành lập năm 1839, trải qua nhiều thăng trầm, Patek Philippe vẫn là tượng đài của thế giới đồng hồ. Trong khi những thương hiệu đồng hồ khác đều phải có những ngã rẽ, thì đồng hồ Patek Philippe vẫn là thương hiệu của những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới.

  Patek Annual Calendar 5960P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,960,570,000 đ
  Patek Calatrava 4895G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  4,638,370,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 4897R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  634,223,000 đ
  Patek Calatrava 5119J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  436,306,000 đ
  Patek Calatrava 5120G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  559,192,000 đ
  Patek Calatrava 5123R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  551,512,000 đ
  Patek Calatrava 5153G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ
  Patek Calatrava 5153R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  764,791,000 đ
  Patek Calatrava 5196G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  486,524,000 đ
  Patek Calatrava 5196J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  443,691,000 đ
  Patek Calatrava 5196P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  817,372,000 đ
  Patek Calatrava 5196R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  486,524,000 đ
  Patek Calatrava 5227G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Calatrava 5227R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  767,154,000 đ
  Patek Calatrava 7200R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  601,730,000 đ
  Patek Calavatra 5296G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  596,708,000 đ
  Patek Complications 4936G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,017,948,000 đ
  Patek Complications 4936R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,017,948,000 đ
  Patek Complications 4937G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,511,857,000 đ
  Patek Complications 4947G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 4948G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,554,394,000 đ
  Patek Complications 4968/400R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,504,472,000 đ
  Patek Complications 4968G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,203,459,000 đ
  Patek Complications 5130/1R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,479,363,000 đ
  Patek Complications 5130G-019
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  972,752,000 đ
  Patek Complications 5130J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  932,578,000 đ
  Patek Complications 5130R-018
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  972,752,000 đ
  Patek Complications 5131R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,504,472,000 đ
  Patek Complications 5146/1G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Complications 5146/1G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Complications 5146/1R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,461,639,000 đ
  Patek Complications 5146G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Patek Complications 5146J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  874,975,000 đ
  Patek Complications 5146J-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  874,975,000 đ
  Patek Complications 5146P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,416,738,000 đ
  Patek Complications 5146R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  915,149,000 đ
  Patek Complications 5147G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,098,297,000 đ
  Patek Complications 5170G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,792,783,000 đ
  Patek Complications 5170J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,752,608,000 đ
  Patek Complications 5205G-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5205R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5235G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,103,319,000 đ
  Patek Complications 5270R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  3,635,488,000 đ
  Patek Complications 5396G-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5396G-014
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5396R-011
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5396R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,060,486,000 đ
  Patek Complications 5905P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,729,862,000 đ
  Patek Complications 5905P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,729,862,000 đ
  Patek Complications 5960/1A-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Patek Complications 7121J-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  754,747,000 đ
  Patek Complications 7130G-013
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Patek Complications 7130R-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  1,128,133,000 đ
  Patek Complications 7134G-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  912,786,000 đ
  Patek Grand Complications 5073P-010
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  23,513,000,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  12,325,080,000 đ
  Patek Grand Complications 5074R-012
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  14,231,300,000 đ
  Patek Grand Complications 5078P-001
  ĐỒNG HỒ PATEK PHILIPPE
  8,215,962,000 đ