Hotline : 0905 286 688

    ĐỒNG HỒ TITONI

    Gia đình Schluep đã trải qua 3 thế hệ làm đồng hồ, chứng kiến gần một trăm năm thăng trầm của ngành đồng hồ thế giới, của Thuỵ Sỹ và của riêng thương hiệu Titoni. Giới yêu thích đồng hồ qua thời gian dài đó cũng nhìn nhận một quá trình làm việc không ngừng sáng tạo đã tạo ra hiệu quả vượt qua những khủng hoảng để phát triển, không chỉ thị trường châu Âu và Trung Đông có sẵn mà còn là châu Á đang phát triển vũ bão.

    Sản phẩm đang được cập nhật